Thông tin thêm về việc Singapore mở cửa cho du khách Việt Nam

Công dân Việt Nam từ Singapore về nước hôm 7.8.2020. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Singapore về nước hôm 7.8.2020. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Singapore về nước hôm 7.8.2020. Ảnh: BNG
Lên top