Thông tin sửng sốt về máy bay riêng mà ông Trump yêu thích

Chiếc Boeing 757 của ông Trump. Ảnh: AFP.
Chiếc Boeing 757 của ông Trump. Ảnh: AFP.
Chiếc Boeing 757 của ông Trump. Ảnh: AFP.
Lên top