Thông tin mới vụ "xe điên" lao vào đám diễu hành ở Mỹ

Hiện trường vụ xe lao vào đám diễu hành ở Mỹ. Ảnh: AFP/Getty
Hiện trường vụ xe lao vào đám diễu hành ở Mỹ. Ảnh: AFP/Getty
Hiện trường vụ xe lao vào đám diễu hành ở Mỹ. Ảnh: AFP/Getty
Lên top