Thông tin mới vụ truy tố 4 cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Các cựu cảnh sát Minneapolis trong vụ George Floyd chết, từ trái qua phải: Tou Thao, J. Alexander Kueng và Thomas Lane. Ảnh: AFP.
Các cựu cảnh sát Minneapolis trong vụ George Floyd chết, từ trái qua phải: Tou Thao, J. Alexander Kueng và Thomas Lane. Ảnh: AFP.
Các cựu cảnh sát Minneapolis trong vụ George Floyd chết, từ trái qua phải: Tou Thao, J. Alexander Kueng và Thomas Lane. Ảnh: AFP.
Lên top