Thông tin mới nhất về chất lạ trong lô vaccine Moderna ở Nhật Bản

Tiêm vaccine Moderna ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine Moderna ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine Moderna ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top