Thông tin mới nhất về 2 thuyền viên Việt trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ

Trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ mới đây có 2 thuyền viên Việt Nam. Ảnh: AFP.
Trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ mới đây có 2 thuyền viên Việt Nam. Ảnh: AFP.
Trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ mới đây có 2 thuyền viên Việt Nam. Ảnh: AFP.
Lên top