Thông tin mới làm rõ nguyên nhân xe buýt ở Trung Quốc lao xuống hồ

Xe buýt chở thí sinh thi đại học ở Trung Quốc lao xuống hồ ở Quý Châu hồi tuần trước. Ảnh: AFP.
Xe buýt chở thí sinh thi đại học ở Trung Quốc lao xuống hồ ở Quý Châu hồi tuần trước. Ảnh: AFP.
Xe buýt chở thí sinh thi đại học ở Trung Quốc lao xuống hồ ở Quý Châu hồi tuần trước. Ảnh: AFP.
Lên top