Thông tin mới của Facebook vụ rò rỉ dữ liệu nửa tỉ người dùng

Facebook có thông tin mới về vụ rò rỉ dữ liệu người dùng. Ảnh: AFP.
Facebook có thông tin mới về vụ rò rỉ dữ liệu người dùng. Ảnh: AFP.
Facebook có thông tin mới về vụ rò rỉ dữ liệu người dùng. Ảnh: AFP.
Lên top