Thông tin đáng chú ý về vụ New York điều tra thuế của ông Trump

Công tố viên New York đã tiếp cận được hồ sơ thuế của ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Công tố viên New York đã tiếp cận được hồ sơ thuế của ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Công tố viên New York đã tiếp cận được hồ sơ thuế của ông Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top