Thông tin bất ngờ về quyền lợi của cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Derek Chauvin. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng quận Hennepin.
Derek Chauvin. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng quận Hennepin.
Derek Chauvin. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng quận Hennepin.
Lên top