Thống đốc Osaka đề nghị hủy lễ rước đuốc Olympic Tokyo

Thống đốc Osaka cho rằng lễ rước đuốc Olympic nên được hủy bỏ. Ảnh: AFP
Thống đốc Osaka cho rằng lễ rước đuốc Olympic nên được hủy bỏ. Ảnh: AFP
Thống đốc Osaka cho rằng lễ rước đuốc Olympic nên được hủy bỏ. Ảnh: AFP
Lên top