Thống đốc Iran bị tát trong lễ nhậm chức

Tân thống đốc ở Iran bị tát trong lễ nhậm chức. Ảnh chụp màn hình
Tân thống đốc ở Iran bị tát trong lễ nhậm chức. Ảnh chụp màn hình
Tân thống đốc ở Iran bị tát trong lễ nhậm chức. Ảnh chụp màn hình
Lên top