Thống đốc đảng Cộng hòa hoan nghênh ông Joe Biden làm Tổng thống

Thống đốc tiểu bang Arkansas - Asa Hutchinson - kỳ vọng ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ tiếp theo. Ảnh: Getty
Thống đốc tiểu bang Arkansas - Asa Hutchinson - kỳ vọng ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ tiếp theo. Ảnh: Getty
Thống đốc tiểu bang Arkansas - Asa Hutchinson - kỳ vọng ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ tiếp theo. Ảnh: Getty
Lên top