Thông điệp với khu vực của nhóm "Bộ tứ" trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên

Lên top