Thông điệp từ trang phục ông Kim Jong-un mặc dự thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ông Kim Jong-un mặc trang phục kiểu truyền thống trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1. Ảnh: Yonhap.
Ông Kim Jong-un mặc trang phục kiểu truyền thống trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1. Ảnh: Yonhap.
Ông Kim Jong-un mặc trang phục kiểu truyền thống trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1. Ảnh: Yonhap.
Lên top