Thông điệp quan trọng ông Joe Biden gửi phe Dân chủ tại lưỡng viện Mỹ

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer. Hai nhà lãnh đạo hàng đầu của phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã có cuộc gặp với ông Joe Biden hôm 20.11. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer. Hai nhà lãnh đạo hàng đầu của phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã có cuộc gặp với ông Joe Biden hôm 20.11. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer. Hai nhà lãnh đạo hàng đầu của phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã có cuộc gặp với ông Joe Biden hôm 20.11. Ảnh: AFP.
Lên top