Thông điệp đầu tiên của ông Joe Biden khi gần vạch đích

Ứng viên Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AFP.
Ứng viên Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AFP.
Ứng viên Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top