Thông điệp đặc biệt từ cây lưu niệm lãnh đạo Hàn - Triều trồng ở đường biên giới

Ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un sẽ cùng trồng cây lưu niệm ở biên giới liên Triều. Ảnh: AFP/Reuters.
Ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un sẽ cùng trồng cây lưu niệm ở biên giới liên Triều. Ảnh: AFP/Reuters.
Ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un sẽ cùng trồng cây lưu niệm ở biên giới liên Triều. Ảnh: AFP/Reuters.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM