Thông điệp đặc biệt Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản mang tới Việt Nam

Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu mang thông điệp nhân văn và hòa bình tới Việt Nam.
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu mang thông điệp nhân văn và hòa bình tới Việt Nam.
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu mang thông điệp nhân văn và hòa bình tới Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top