Thông điệp của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kỷ niệm 75 năm ngày ký Hiến chương Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc thông điệp. Ảnh cắt từ clip.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc thông điệp. Ảnh cắt từ clip.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đọc thông điệp. Ảnh cắt từ clip.
Lên top