Thông điệp chia tay của Tổng thống Donald Trump ngày cuối nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong video phát biểu chia tay công bố hôm 19.1. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong video phát biểu chia tay công bố hôm 19.1. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong video phát biểu chia tay công bố hôm 19.1. Ảnh: AFP
Lên top