Thông báo ngày hội đàm giữa ông Putin và Biden

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden tại cuộc gặp ở Geneva, tháng 6.2021. Ảnh: AFP
Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden tại cuộc gặp ở Geneva, tháng 6.2021. Ảnh: AFP
Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden tại cuộc gặp ở Geneva, tháng 6.2021. Ảnh: AFP
Lên top