Thông báo khác biệt của Mỹ - Trung sau đối thoại ở Alaska

Phái đoàn Trung Quốc tại cuộc đối thoại ở Alaska, Mỹ. Ảnh: AFP.
Phái đoàn Trung Quốc tại cuộc đối thoại ở Alaska, Mỹ. Ảnh: AFP.
Phái đoàn Trung Quốc tại cuộc đối thoại ở Alaska, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top