Thời tiết SEA Games 30: Bão Kammuri có thể mạnh lên thành siêu bão

Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) Philippines cảnh báo, bão Kammuri có thể mạnh lên thành siêu bão. Ảnh: ABS-CBN.
Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) Philippines cảnh báo, bão Kammuri có thể mạnh lên thành siêu bão. Ảnh: ABS-CBN.
Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) Philippines cảnh báo, bão Kammuri có thể mạnh lên thành siêu bão. Ảnh: ABS-CBN.
Lên top