Thời tiết dị thường, người chết, điện mất, sói dữ tấn công