Thời tiết bất lợi gia tăng mối nguy hiểm cháy rừng trên khắp California

Nhân viên cứu hỏa hạt Butte chứng kiến đám cháy rừng lớn bùng lên dữ dội tại Oroville, California, hồi tháng 9. Ảnh: AFP
Nhân viên cứu hỏa hạt Butte chứng kiến đám cháy rừng lớn bùng lên dữ dội tại Oroville, California, hồi tháng 9. Ảnh: AFP
Nhân viên cứu hỏa hạt Butte chứng kiến đám cháy rừng lớn bùng lên dữ dội tại Oroville, California, hồi tháng 9. Ảnh: AFP
Lên top