Thời gian ủ bệnh của virus mới gây dịch viêm phổi Trung Quốc

Virus mới có thời gian ủ bệnh trung bình là 7 ngày. Ảnh: NHK.
Virus mới có thời gian ủ bệnh trung bình là 7 ngày. Ảnh: NHK.
Virus mới có thời gian ủ bệnh trung bình là 7 ngày. Ảnh: NHK.
Lên top