Thời gian phân hủy đáng kinh ngạc của quan tài sống bằng nấm

Quan tài sống bằng nấm chỉ mất 30-40 ngày để phân hủy. Ảnh: AFP
Quan tài sống bằng nấm chỉ mất 30-40 ngày để phân hủy. Ảnh: AFP
Quan tài sống bằng nấm chỉ mất 30-40 ngày để phân hủy. Ảnh: AFP
Lên top