Thời gian, địa điểm mảnh tên lửa Nga rơi không kiểm soát xuống Trái đất

Tên lửa Angara-A5 tại cơ sở phóng Plesetsk của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa Angara-A5 tại cơ sở phóng Plesetsk của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa Angara-A5 tại cơ sở phóng Plesetsk của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top