Thời điểm để ASEAN+3 chứng minh giá trị và năng lực trong ứng phó COVID-19

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 là một trong các hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan diễn ra từ 9-12.9. Ảnh: ASEAN 2020 Việt Nam.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 là một trong các hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan diễn ra từ 9-12.9. Ảnh: ASEAN 2020 Việt Nam.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 là một trong các hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan diễn ra từ 9-12.9. Ảnh: ASEAN 2020 Việt Nam.
Lên top