Thời điểm chính thức công bố kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ là một trong những điều khó đoán định nhất. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ là một trong những điều khó đoán định nhất. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ là một trong những điều khó đoán định nhất. Ảnh: Văn Thắng/AFP
Lên top