Thời điểm chấm dứt đóng cửa ngừa COVID-19 phụ thuộc vào vaccine

Thời điểm chấm dứt đóng cửa ngừa COVID-19 phụ thuộc vào vaccine. Ảnh: Getty.
Thời điểm chấm dứt đóng cửa ngừa COVID-19 phụ thuộc vào vaccine. Ảnh: Getty.
Thời điểm chấm dứt đóng cửa ngừa COVID-19 phụ thuộc vào vaccine. Ảnh: Getty.
Lên top