Thời của thuốc điều trị COVID-19, vũ khí quan trọng chống virus

Thuốc điều trị COVID-19 molnupiravir của Merck và paxlovid của Pfizer đều cho kết quả khả quan. Ảnh: Merck
Thuốc điều trị COVID-19 molnupiravir của Merck và paxlovid của Pfizer đều cho kết quả khả quan. Ảnh: Merck
Thuốc điều trị COVID-19 molnupiravir của Merck và paxlovid của Pfizer đều cho kết quả khả quan. Ảnh: Merck
Lên top