Thời báo Ấn Độ: Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng

Ảnh chụp màn hình bài viết trên tờ Thời báo Ấn Độ.
Ảnh chụp màn hình bài viết trên tờ Thời báo Ấn Độ.
Ảnh chụp màn hình bài viết trên tờ Thời báo Ấn Độ.
Lên top