Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thỏa thuận Mỹ - Thổ về ngừng bắn Syria có nguy cơ đổ bể

Hỏa lực lác đác ở Syria sau khi Mỹ - Thổ đạt được thỏa thuận tạm ngừng bắn. Ảnh: BP.
Hỏa lực lác đác ở Syria sau khi Mỹ - Thổ đạt được thỏa thuận tạm ngừng bắn. Ảnh: BP.
Hỏa lực lác đác ở Syria sau khi Mỹ - Thổ đạt được thỏa thuận tạm ngừng bắn. Ảnh: BP.
Lên top