Thỏa thuận lịch sử về đánh thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu

Một phiên họp cấp Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tại Paris, Pháp, tháng 10.2021. Ảnh: AFP
Một phiên họp cấp Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tại Paris, Pháp, tháng 10.2021. Ảnh: AFP
Một phiên họp cấp Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tại Paris, Pháp, tháng 10.2021. Ảnh: AFP
Lên top