"Thợ săn MH370" thỉnh cầu cuộc tìm kiếm mới

Blaine Gibson (trái), cùng một mảnh vỡ mới của MH370. Ảnh: Gibson.
Blaine Gibson (trái), cùng một mảnh vỡ mới của MH370. Ảnh: Gibson.
Blaine Gibson (trái), cùng một mảnh vỡ mới của MH370. Ảnh: Gibson.
Lên top