Thổ Nhĩ Kỳ điều 3.800 lính đánh thuê Syria đến Libya

Lầu Năm Góc nói Thổ Nhĩ Kỳ điều 3.800 lính đánh thuê Syria đến Libya. Ảnh: AMN
Lầu Năm Góc nói Thổ Nhĩ Kỳ điều 3.800 lính đánh thuê Syria đến Libya. Ảnh: AMN
Lầu Năm Góc nói Thổ Nhĩ Kỳ điều 3.800 lính đánh thuê Syria đến Libya. Ảnh: AMN
Lên top