Thợ mỏ tìm được viên kim cương khổng lồ 442 carat

Viên kim cương khổng lồ 442 carat. Ảnh: Gem Diamonds.
Viên kim cương khổng lồ 442 carat. Ảnh: Gem Diamonds.
Viên kim cương khổng lồ 442 carat. Ảnh: Gem Diamonds.
Lên top