Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thợ mỏ Chile cảnh báo đội bóng Thái Lan về những cú sốc hậu kỳ tích lịch sử

Thợ mỏ Chile cảnh báo đội bóng Thái Lan về cám dỗ hậu giải cứu. Ảnh: Reuters.
Thợ mỏ Chile cảnh báo đội bóng Thái Lan về cám dỗ hậu giải cứu. Ảnh: Reuters.