Thợ máy táo tợn đánh cắp máy bay ở Mỹ, tiêm kích F-15 xuất kích truy đuổi

Chiếc máy bay bị thợ máy đánh cắp. Ảnh: Reuters.
Chiếc máy bay bị thợ máy đánh cắp. Ảnh: Reuters.
Chiếc máy bay bị thợ máy đánh cắp. Ảnh: Reuters.
Lên top