Thợ lặn Indonesia thiệt mạng khi tìm kiếm, trục vớt máy bay Lion Air rơi

Ông Syachrul Anto, 48 tuổi, thợ lặn người Indonesia thiệt mạng khi tham gia tìm kiếm, cứu nạn và trục vớt máy bay Lion Air. Ảnh: ST.
Ông Syachrul Anto, 48 tuổi, thợ lặn người Indonesia thiệt mạng khi tham gia tìm kiếm, cứu nạn và trục vớt máy bay Lion Air. Ảnh: ST.
Ông Syachrul Anto, 48 tuổi, thợ lặn người Indonesia thiệt mạng khi tham gia tìm kiếm, cứu nạn và trục vớt máy bay Lion Air. Ảnh: ST.
Lên top