Thợ lặn đến chỗ đội bóng Thái Lan, sắp đưa những người đầu tiên ra ngoài

Thủ tướng Thái Lan sẽ tới hang Tham Luang vào ngày mai. Ảnh: AFP/Getty.
Thủ tướng Thái Lan sẽ tới hang Tham Luang vào ngày mai. Ảnh: AFP/Getty.
Thủ tướng Thái Lan sẽ tới hang Tham Luang vào ngày mai. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top