Thợ lặn Anh giải cứu đội bóng Thái Lan từ chối danh hiệu anh hùng

Ba thợ lặn người Anh: Richard Stanton, Robert Charles Harper và John Volanthen (lần lượt thứ 2 từ trái) tham gia giải cứu đội bóng Thái Lan. Ảnh: AFP
Ba thợ lặn người Anh: Richard Stanton, Robert Charles Harper và John Volanthen (lần lượt thứ 2 từ trái) tham gia giải cứu đội bóng Thái Lan. Ảnh: AFP
Ba thợ lặn người Anh: Richard Stanton, Robert Charles Harper và John Volanthen (lần lượt thứ 2 từ trái) tham gia giải cứu đội bóng Thái Lan. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top