Thiếu nước, nhiều nơi ở Trung Đông đang trở nên không thể sống được

Vùng đầm lầy Chibayesh đang khô hạn ở khu vực phía nam Ahwar của Iraq, ngày 20.6.2021. Ảnh: AFP
Vùng đầm lầy Chibayesh đang khô hạn ở khu vực phía nam Ahwar của Iraq, ngày 20.6.2021. Ảnh: AFP
Vùng đầm lầy Chibayesh đang khô hạn ở khu vực phía nam Ahwar của Iraq, ngày 20.6.2021. Ảnh: AFP
Lên top