Thiếu khẩu trang y tế, người Hàn Quốc tự làm khẩu trang chống COVID-19

Khẩu trang thủ công dùng một lần bằng khăn giấy và dây nịt bởi Hiệp hội Phụ nữ Saemaul trên đảo Jeju. Ảnh: Korea Herald
Khẩu trang thủ công dùng một lần bằng khăn giấy và dây nịt bởi Hiệp hội Phụ nữ Saemaul trên đảo Jeju. Ảnh: Korea Herald
Khẩu trang thủ công dùng một lần bằng khăn giấy và dây nịt bởi Hiệp hội Phụ nữ Saemaul trên đảo Jeju. Ảnh: Korea Herald
Lên top