Thiếu đồ bảo hộ, bác sĩ Ấn Độ phòng COVID-19 bằng mũ bảo hiểm và áo mưa

Một bác sĩ phải mặc áo mưa rách để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại một cơ sở điều trị lớn ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 26.3. Ảnh: Reuters
Một bác sĩ phải mặc áo mưa rách để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại một cơ sở điều trị lớn ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 26.3. Ảnh: Reuters
Một bác sĩ phải mặc áo mưa rách để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại một cơ sở điều trị lớn ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 26.3. Ảnh: Reuters
Lên top