Thiệt hại lũ lụt tăng chóng mặt, Trung Quốc điều tra toàn diện

Ngập lụt gây hỗn loạn ở Vệ Huy, Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: VGC
Ngập lụt gây hỗn loạn ở Vệ Huy, Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: VGC
Ngập lụt gây hỗn loạn ở Vệ Huy, Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: VGC
Lên top