Thiệt hại đầu tiên do siêu bão Goni mạnh nhất thế giới ở Philippines

Lên top