Thiên thạch to gấp đôi đấu trường La Mã sắp lao vào trái đất

Thiên thạch to gấp đôi đấu trường La Mã dự kiến bay vào quỹ đạo trái đất vào ngày 6.9. Ảnh: Sun
Thiên thạch to gấp đôi đấu trường La Mã dự kiến bay vào quỹ đạo trái đất vào ngày 6.9. Ảnh: Sun
Thiên thạch to gấp đôi đấu trường La Mã dự kiến bay vào quỹ đạo trái đất vào ngày 6.9. Ảnh: Sun
Lên top